logo-mini

resumé

Khalid El Biltagi (* 1965). To jsem já.  Egyptský bohemista, docent katedry bohemistiky Káhirské univerzity Ain Shams a propagátor české a slovenské literatury v Egyptě. Dlouhodobě jsem pobýval V České republice i na Slovensku: v Praze jsem získal doktorát na FF UK, v Bratislavě pracoval jako lektor arabštiny. Působí také jako tlumočník a překladatel z češtiny a slovenštiny.
Do arabštiny jsem přeložil mnoho klasických i současných děl české literatury (mezi „jeho“ autory patří Emil Hakl, Patrik Ouředník, Petra Hůlová či Zuzana Brabcová). Sestavil jsem antologii textů českých a slovenských autorů v arabštině Ze srdce Evropy, antologii slovenských spisovatelek a slovenských básnků a další výbory.
Na odborné úrovni se zabývám českou gramatikou a sémantikou, především ve srovnání s arabštinou, a teorií překladu.

 • 1983-1987

  Jazyková vysoká škola v Káhiře na katedře slavistiky univerzity Ain Shams
 • 1993

  Magisterské studium tamtéž (simultánní a konsekutivní tlumočení) a v l. 1992–1997 doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (český jazyk; dizertační práce Slovesný vid v češtině a arabštině: Konfrontační studie). Pracovní působiště
 • 1992-1997

  Asistent českého jazyka na katedře slovanských jazyků na univerzitě Ain Shams v Káhiře
 • 1997-2006

  Odborný asistent českého jazyka v Káhiře (syntax, morfologie, analýza textů, konverzace, překlad a tlumočení)
 • 2006-2008

  Lektor arabského jazyka na FiF UK v Bratislavě
 • 2008 - dodnes

  Docent českého jazyka na fakultě Al Alsun Univerzity Ain Shams

Jazyková znalost

Jsem egyptský bohemista, a slovakista.

Arabština
100%
Čeština
90%
Slovenština
75%
Angličtina
60%